Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem
INFOCAM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mazowiecka 58
09-442 Rogozino k/Płocka
Woj. mazowieckie
tel. +48 24 266 97 12 | tel. +48 24 266 97 13
tel. +48 24 262 02 47 | tel. +48 24 262 01 83
 
Zalogowany: Gość
Twoje zamówienie:
koszyk   Ilość produktów: (0)
do zapłaty: 0.00 pln (netto)
  0.00 pln (brutto)
kropki zobacz szczegóły
zobacz rówież INTEL SRV
Link do kontaktu

 

promocjenowościcennikiformularzelinkio firmieaktualnościdownloadkontakt
 
dodano: 2018-05-24 18:25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 


Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe INFOCAM SP. Z O.O. SP.K. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INFOCAM SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26B, kod 02-892, NIP 774-26-94-579, REGON: 611332545, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-892 Warszawa ul. Kuropatwy 26B lub e-mail: biuro@infocam.com.pl;
 3. Inspektor ochrony danych w INFOCAM SP. Z O.O. SP.K. nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez INFOCAM SP. Z O.O. SP.K. polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@infocam.com.pl lub kontakt pisemny: INFOCAM SP. Z O.O. SP.K. ul. Kuropatwy 26B, 02-892 Warszawa

 

Z poważaniem

Zarząd Spółki INFOCAM Sp, z o.o. Sp.K.

 
 
zobacz rówież EOCORTEX
WD Purple
MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA